BOŽIĆNA BAJKA

Nakladnička i producentska kuća TIPEX iz Zagreba proizvela najnoviji crtani film BOŽIĆNA BAJKA u trajanju od 16 minuta.

 


TIPEX, usluge, trgovina, proizvodnja d.o.o. /osnovana 1992./
Skraćeno tvrtka TIPEX d.o.o. sa sjedištem u Novakovoj 19, Zagreb,
upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem:

MBS: 080314771
telefon: ++385 01/ 49 20 798
žiro-račun: 2340009-1100169033, Privredna banka Zagreb
matični broj: 3963675
temeljni kapital društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

UPRAVA
telefon: 01/49 20 798
faks: 01/48 18 894

ČLANOVI UPRAVE
Ing. Duško Slatković, - direktor
Mr. sc. Mira Korkut-Slatković, dipl. ing.

Osoba za kontakt: dipl. oec. Maja Slatković

I. Bavi se izdavačkom djelatnošću i to:

1. priručnicima za:

  •  predškolski odgoj
  •  osnovne škole
  •  srednje škole
  •  fakultete
2. školska lektira za:
  •  osnovne škole
  •  srednje škole

3. Udžbenici za srednje škole
4. Stručne knjige za škole i fakultete

II. Distribucija i proizvodnja (crtanih) filmova i video materijala

1. U suradnji s Zagreb filmom distribucija njihovih obrazovnih filmova